+38 (097) 900-75-27 / vita_boyarchuk@ukr.net

Невролог

Боярчук Віта Володимирівна

Кабінет оснащений діагностичною апаратурою, яка дозволяє у повному обсязі робити обстеження невроло-гічних хворих. Проводиться лікування та надається консультативна допомога хворим з такими захворюваннями :

  • Захворювання хребта з корінцевим больовим та нейродистрофічними синдромами, остеохондрозом усіх відділів хребта з застосуванням комплексу фізіотерапевтичних впливів в т.ч. голкорефлексоте-рапії і мануальної терапії, ЛФК, масажу, блокад з введенням лікарських речовин передурально
  • Церебро-васкулярні захворювання нервової системи; залишкові явища мозкових інсультів, травм, центральної і периферичної нервової системи.
  • Захворювання центральної та периферичної нервової системи запального та інтоксикаційного похо-дження.
  • Вегето-судинні дистонії.
  • Спадково-дегенеративні хвороби.
  • Судомні синдроми неясного ґенезу.

Підтримується тісний контакт з провідними фахівцями та медичними установами міста в плані організації консультативної допомоги, стаціонарного лікування, проведення додаткових методів діагностування захво-рювань (включаючи комп’ютерну та магнитно-резонансну томографію, доплерографію, УЗД, радіоізотопні та ендоскопічні обстеження, ДНК- та PCR-діагностика, тощо).

Персонал кабінету професійно проведе обстеження всіх бажаючих і дасть необхідні рекомендації для поліпшення вашого здоров’я

Закрыть меню